Tỉnh Khánh Hòa có bao nhiêu huyện, xã, thành phố

Khánh Hòa có bao nhiêu huyện

1
02 Thành phố, 01 thị xã và 06 huyện

Khánh Hòa là một tỉnh nằm ở trung tâm Vùng Nam Trung Bộ, Việt Nam. Với tổng diện tích là 5.217,7 km², xếp thứ 32 toàn quốc. Dân số 1.231.107 người, xếp thứ 27 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 9 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện.  

Danh sách các huyện của tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, bao gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 6 huyện. Trong đó, thị xã Ninh Hòa có diện tích lớn nhất và thành phố Nha Trang có dân số đông đúc nhất.

#Quận huyệnDân số (người)
1Thành phố Nha Trang425.000
2Thị xã Ninh Hòa240.750
3Huyện Diên Khánh142.706
4Thành phố Cam Ranh137.510
5Huyện Vạn Ninh134.820
6Huyện Cam Lâm125.000
7Huyện Khánh Vĩnh50.110
8Huyện Khánh Sơn31.240
9Huyện đảo Trường Sa195

Bản đồ các huyện của tỉnh Khánh Hòa

Bản đồ các huyện Khánh Hòa

Download danh sách các huyện của Tỉnh Khánh Hòa

Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các huyện, thành phố, phường, xã và thị trấn của tỉnh Khánh Hòa. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.

Danh sách các huyện của tỉnh Khánh Hòa

Danh sách các phường, xã của tỉnh Khánh Hòa

Dưới 9 đơn vị hành chính cấp quận huyện, tỉnh Khánh Hòa có 140 đơn vị hành chính cấp phường, xã. Trong đó bao gồm 35 phường, 6 thị trấn và 99 xã.

Thành phố Nha Trang

Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng và trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa. Về mặt hành chính, thành phố có 27 phường xã, bao gồm 19 phường và 8 xã.

 1. Phường Vĩnh Hòa
 2. Phường Vĩnh Hải
 3. Phường Vĩnh Phước
 4. Phường Ngọc Hiệp
 5. Phường Vĩnh Thọ
 6. Phường Xương Huân
 7. Phường Vạn Thắng
 8. Phường Vạn Thạnh
 9. Phường Phương Sài
 10. Phường Phương Sơn
 11. Phường Phước Hải
 12. Phường Phước Tân
 13. Phường Lộc Thọ
 14. Phường Phước Tiến
 15. Phường Tân Lập
 16. Phường Phước Hòa
 17. Phường Vĩnh Nguyên
 18. Phường Phước Long
 19. Phường Vĩnh Trường
 20. Xã Vĩnh Lương
 21. Xã Vĩnh Phương
 22. Xã Vĩnh Ngọc
 23. Xã Vĩnh Thạnh
 24. Xã Vĩnh Trung
 25. Xã Vĩnh Hiệp
 26. Xã Vĩnh Thái
 27. Xã Phước Đồng

Thành phố Cam Ranh

Cam Ranh là một thành phố nằm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa, giáp với tỉnh Ninh Thuận. Thành phố có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 9 phường và 6 xã.

 1. Phường Cam Nghĩa
 2. Phường Cam Phúc Bắc
 3. Phường Cam Phúc Nam
 4. Phường Cam Lộc
 5. Phường Cam Phú
 6. Phường Ba Ngòi
 7. Phường Cam Thuận
 8. Phường Cam Lợi
 9. Phường Cam Linh
 10. Xã Cam Thành Nam
 11. Xã Cam Phước Đông
 12. Xã Cam Thịnh Tây
 13. Xã Cam Thịnh Đông
 14. Xã Cam Lập
 15. Xã Cam Bình

Thị xã Ninh Hòa

Ninh Hòa là một thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Về mặt hành chính, thị xã bao gồm 27 đơn vị hành chính, trong đó có 7 phường và 20 xã.

 1. Phường Ninh Hiệp
 2. Phường Ninh Hải
 3. Phường Ninh Diêm
 4. Phường Ninh Thủy
 5. Phường Ninh Đa
 6. Phường Ninh Giang
 7. Phường Ninh Hà
 8. Xã Ninh Sơn
 9. Xã Ninh Tây
 10. Xã Ninh Thượng
 11. Xã Ninh An
 12. Xã Ninh Thọ
 13. Xã Ninh Trung
 14. Xã Ninh Sim
 15. Xã Ninh Xuân
 16. Xã Ninh Thân
 17. Xã Ninh Đông
 18. Xã Ninh Phụng
 19. Xã Ninh Bình
 20. Xã Ninh Phước
 21. Xã Ninh Phú
 22. Xã Ninh Tân
 23. Xã Ninh Quang
 24. Xã Ninh Hưng
 25. Xã Ninh Lộc
 26. Xã Ninh Ích
 27. Xã Ninh Vân

Huyện Cam Lâm

Huyện Cam Lâm nằm ở phía đông tỉnh Khánh Hòa và giáp biển Đông. Huyện có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 13 xã.

 1. Thị trấn Cam Đức
 2. Xã Cam Tân
 3. Xã Cam Hòa
 4. Xã Cam Hải Đông
 5. Xã Cam Hải Tây
 6. Xã Sơn Tân
 7. Xã Cam Hiệp Bắc
 8. Xã Suối Cát
 9. Xã Suối Tân
 10. Xã Cam Hiệp Nam
 11. Xã Cam Phước Tây
 12. Xã Cam Thành Bắc
 13. Xã Cam An Bắc
 14. Xã Cam An Nam

Huyện Diên Khánh

Diên Khánh là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Khánh Hòa. Huyện có 19 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 18 xã.

 1. Thị trấn Diên Khánh
 2. Xã Diên Lâm
 3. Xã Diên Điền
 4. Xã Diên Xuân
 5. Xã Diên Sơn
 6. Xã Diên Đồng
 7. Xã Diên Phú
 8. Xã Diên Thọ
 9. Xã Diên Phước
 10. Xã Diên Lạc
 11. Xã Diên Tân
 12. Xã Diên Hòa
 13. Xã Diên Thạnh
 14. Xã Diên Toàn
 15. Xã Diên An
 16. Xã Diên Bình
 17. Xã Diên Lộc
 18. Xã Suối Hiệp
 19. Xã Suối Tiên

Huyện Khánh Sơn

Khánh Sơn là một huyện miền núi phía tây tỉnh Khánh Hòa. Huyện có tất cả 8 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thị trấn và 7 xã.

 1. Thị trấn Tô Hạp
 2. Xã Thành Sơn
 3. Xã Sơn Lâm
 4. Xã Sơn Hiệp
 5. Xã Sơn Bình
 6. Xã Sơn Trung
 7. Xã Ba Cụm Bắc
 8. Xã Ba Cụm Nam

Huyện Khánh Vĩnh

Khánh Vĩnh là một huyện phía tây Tỉnh Khánh Hòa. Huyện có tất cả 14 đơn vị hành chính, trong đó có 1 thị trấn và 13 xã.

 1. Thị trấn Khánh Vĩnh
 2. Xã Khánh Hiệp
 3. Xã Khánh Bình
 4. Xã Khánh Trung
 5. Xã Khánh Đông
 6. Xã Khánh Thượng
 7. Xã Khánh Nam
 8. Xã Sông Cầu
 9. Xã Giang Ly
 10. Xã Cầu Bà
 11. Xã Liên Sang
 12. Xã Khánh Thành
 13. Xã Khánh Phú
 14. Xã Sơn Thái

Huyện Trường Sa

Trường Sa là huyện đảo nằm trên biển Đông. Quần đảo bao gồm các đảo nhỏ và đảo san hô nằm ngoài khơi phía đông tỉnh Khánh Hòa. Huyện có tất cả 3 đơn vị hành chính, trong đó bao gồm 1 thị trấn và 2 xã.

 1. Thị trấn Trường Sa
 2. Xã Song Tử Tây
 3. Xã Sinh Tồn

Huyện Vạn Ninh

Vạn Ninh là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa. Huyện có tất cả 13 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 12 xã.

 1. Thị trấn Vạn Giã
 2. Xã Đại Lãnh
 3. Xã Vạn Phước
 4. Xã Vạn Long
 5. Xã Vạn Bình
 6. Xã Vạn Thọ
 7. Xã Vạn Khánh
 8. Xã Vạn Phú
 9. Xã Vạn Lương
 10. Xã Vạn Thắng
 11. Xã Vạn Thạnh
 12. Xã Xuân Sơn
 13. Xã Vạn Hưng

Lời kết

Danh sách các huyện, thành phố, phường xã và thị trấn của Khánh Hòa được Bankervn tổng hợp từ cổng thông tin của tỉnh, wikipedia và các nguồn tư liệu địa lý uy tín. Mọi đóng góp về nội dung vui lòng gửi về email: info@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: