Mẫu Bản khai nhân khẩu HK01

Bản khai nhân khẩu HK01 là giấy tờ bắt buộc khi làm sổ tạm trú, sổ hộ khẩu. Mẫu hiện hành được ban hành theo thông tư theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của bộ Công An. Tham khảo hướng dẫn thủ tục làm sổ tạm trú KT3 tại đây

Mẫu Bản khai nhân khẩu HK01

Download: bản Word hoặc bản PDF

Lưu ý khi điền bản khai nhân khẩu HK01

  • Mục 1. Họ và tên: Viết chữ in hoa đủ dấu
  • Mục 13. Địa chỉ chổ ở hiện nay: ghi địa chỉ trên sổ hồng hoặc hợp đồng mua bán căn hộ
  • Mục 14. Trình độ học vấn: điền học vấn cao nhất như Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp phổ thông trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; Nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”
  • Mục 15. Trình độ chuyên môn: điền chuyên ngành được đào tạo hoặc trình độ tay nghề, bậc thợ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bằng, chứng chỉ
  • Mục 19. Tóm tắt bản thân: lưu ý mốc cuối cùng đến ở nơi đăng ký tạm trú điền cho hợp lý. Giả sử bạn đến địa chỉ đăng ký tạm trú được 3 tháng rồi nhưng chỉ khai khoảng 1 tuần đổ lại thôi
  • Mục 21. Tóm tắt về gia đình: điền thông tin cả cha, mẹ, con nuôi; người nuôi dưỡng; người giám hộ theo quy định của pháp luật (nếu

Bản khai nhân khẩu HK01 làm sổ tạm trú

Mẫu Bản khai nhân khẩu HK01
4.9 (97.5%) 8 vote[s]