Mẫu Dịch thuật

Mẫu dịch bảng lương sang tiếng Anh mới nhất

Bản mẫu dịch bảng lương nhân viên sang tiếng Anh

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch bảng lương nhân viên sang tiếng Anh. Form này thường dùng để bổ sung hồ sơ chứng minh thu nhập hay chứng minh công việc khi xin visa đi nước ngoài. Mẫu dịch

Mẫu dịch sổ liên lạc sang tiếng Anh 01

Bản mẫu dịch sổ liên lạc sang tiếng Anh

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch sổ liên lạc sang tiếng Anh. Giấy tờ này thường nằm trong bộ hồ sơ xin visa du học nước ngoài. Mẫu sổ liên lạc dịch sang tiếng Anh Mẫu được chia sẻ

Mẫu dịch sổ tiết kiệm ACB sang tiếng anh 04

Mẫu dịch sổ tiết kiệm ACB sang tiếng Anh

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch sổ tiết kiệm ACB sang tiếng Anh. Nằm trong bộ hồ sơ chứng minh năng lực tài chính xin visa đi nước ngoài. Hồ sơ này bao gồm sổ tiết kiệm, giấy xác nhận

Mẫu dịch phiếu lương sang tiếng anh 03

Bản mẫu dịch phiếu lương sang tiếng Anh

Phòng xử lý hồ sơ Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch phiếu lương sang tiếng Anh. Thường sử dụng khi làm visa đi nước ngoài. Trường hợp nhận lương bằng tiền mặt, hồ sơ công việc thường yêu cầu hợp đồng lao động và phiếu lương 03