Mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02 là giấy tờ bắt buộc khi làm sổ tạm trú, sổ hộ khẩu hoặc nhập khẩu cho con. Mẫu hiện hành được ban hành theo thông tư theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của bộ Công An.

Bài liên quan

Mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu HK02

Download: Word (1)Word(2) –  PDF

Lưu ý khi điền Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

  • Mục Kính gửi: Công an nhân dân – phường/xã …, Quận …, TP/Tỉnh…
  • Mục 1. Họ và tên: viết chữ in hoa đủ dấu
  • Mục 15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu: ví dụ đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …
  • Ý kiến của chủ hộ: ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.
  • Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu hk02

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN [BANKERVN]

  • H: 0903752405
  • E: dichvu@bankervn.com
  • W: https://bankervn.com/
  • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
  • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: