Mẫu tờ khai căn cước công dân CC01 và lưu ý khi điền

Mẫu tờ khai Căn cước công dân CC01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Bộ Công An. Mẫu này sử dụng cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Sau khi điền và nộp mẫu này, cán bộ tiếp nhận sẽ tự đánh máy sang mẫu CC02 cho bạn ký. Vì vậy bạn chỉ cần quan tâm mẫu CC01, mẫu CC02 không cần quan tâm

Bài viết liên quan

Mẫu tờ khai căn cước công dân CC01

Tải về mẫu CC01: File WordFile PDF

Mẫu tờ khai căn cước công dân và hướng dẫn điền mẫu

Lưu ý khi điền tờ khai

Các thông tin trên đơn viết tương đối rõ ràng. Bạn chỉ cần lưu ý:

 • Khai đơn bằng tay. Sử dụng 1 màu mực: xanh hoặc đen
 • (*): không bắt buộc
 • (1): Ghi chữ IN HOA. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
 • (2): Ghi số chứng minh nhân dân đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).
 • (3): Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân: cấp mới (chưa từng có CCCD,CMND), cấp đổi (chuyển từ CMND sang CCD, hết thời hạn sử dụng; thay đổi họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; thay đổi nơi thường trú; thay đổi đặc điểm nhận dạng), cấp lại (mất CCCD).
 • (4): Ghi “có” hoặc “không” yêu cầu được cấp giấy xác nhận thay đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN [BANKERVN]

 • H: 0903752405
 • E: dichvu@bankervn.com
 • W: https://bankervn.com/
 • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
 • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: