Mẫu tờ khai chứng minh nhân dân CMND02 05/2014/TT-BCA

Mẫu tờ khai chứng minh nhân dân Form CMND02 ban hành kèm theo thông tư số 05/2014/TT-BCA ngày 22/01/2014 của Bộ Công An. Bạn chỉ xem để biết thông tin trên đơn thôi nhé. Khi làm chứng minh nhân dân, cơ quan công an sẽ phát tờ khai thông tin tại chỗ. Sau đó họ mới đánh máy thông tin bạn khai vào form mẫu này.

Tin liên quan

Mẫu tờ khai chứng minh nhân dân CMND02

Download: Form CMND02

Form mẫu tờ khai chứng minh nhân dân theo thông tư 05/2014/TT-BCA

Lưu ý khi điền tờ khai

  • Họ tên: viết chữ IN HOA. Ví dụ: NGUYỄN VĂN A
  • Nơi sinh, Quê quán: Tên phường,xã, quận huyện, tỉnh thành phố đã thay đổi thì ghi theo hiện tại. Nhiều nơi còn yêu cầu ghi chính xác 3 cấp: Phường/Xã – Quận/Huyện – Tỉnh/Thành phố
  • Nơi ĐKHK thường trú: ghi chính xác như sổ hộ khẩu
  • Họ tên cha mẹ: Nếu cha, mẹ đã mất thì ghi rõ. Ví dụ: Bùi Xuân B (Chết). Nếu không rõ tên cha, mẹ: Ghi không rõ tên

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN [BANKERVN]

  • H: 0903752405
  • E: dichvu@bankervn.com
  • W: https://bankervn.com/
  • T: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30
  • A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam
Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: