Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông X01 cho người lớn và trẻ em 2018

Mẫu tờ khai làm hộ chiếu X01 được sử dụng từ 2013 đến nay và lần cập nhật gần nhất là theo thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ Công an. Vì sự cố vừa rồi đường link download của Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an không tải về được nên Bankervn sẽ chuyển về download từ Google Drive. Vừa tránh được tình trạng không tải được vừa quét virut trước khi tải.

Mẫu tờ khai làm Passport – hộ chiếu X01

Tải về: tại đây

Lưu ý: hiện tại vẫn còn rất nhiều người sử dụng mẫu X01 Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013. Mặc dù không khác lắm với mẫu X01 – 2016 nhưng đó là mẫu cũ rồi nhé.

mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu

Mẫu X01 dùng làm gì?

  • Hộ chiếu trẻ em: làm mới, sửa đổi thông tin, làm lại, cấp đổi. Riêng hộ chiếu trẻ em bắt buộc phải sử dụng mẫu X01 trên toàn quốc. Chi tiết: hướng dẫn thủ tục hộ chiếu trẻ em từ 0 – 14 tuổi
  • Hộ chiếu phổ thông dành cho người lớn trên 14 tuổi: Chỉ sử dụng với các tỉnh, thành phố chưa áp dụng điền tờ khai hộ chiếu online. Dùng để cấp mới, thay đổi thông tin, cấp lại hộ chiếu bị mất, bị rách nát, hết trang…

Chú thích:

  • (1) Dán 01 ảnh vào khung, 01 ảnh vào mặt sau tờ khai.
  • (2) Nếu CMND có 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch chéo 3 ô sau.
  • (3) Ghi cụ thể: Đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu; cấp lại hộ chiếu; (do mất/ hết hạn/ tách cấp riêng hộ chiếu cho con) đề nghị điều chỉnh họ và tên, ngày tháng năm sinh, số giấy CMND/thẻ CCCD trong hộ chiếu; đề nghị bổ sung con dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ/cha; sửa đổi nơi sinh trong hộ chiếu; đề nghị khác nếu có (ghi rõ lý do).
  • (4) Trưởng Công an phường, xã thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường Bưu điện và trường hợp là trẻ em dưới 14 tuổi. Trường hợp ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó xác nhận.
Mẫu tờ khai làm hộ chiếu phổ thông X01 cho người lớn và trẻ em 2018
4.4 (87.27%) 11 votes