Metamon USM LAND NFT RACA

Metamon USM LAND là gì?

Metamon USM LAND là NFT do Radio Caca phát hành. Được dùng để đổi ra đất bang Metamon trên vũ trụ thực tế ảo The Universal Metaverse. Đây là NFT mới ra nên chưa có nhiều thông tin.

Metamon USM LAND là gì

Thông tin chung

  • Tên: Metamon USM LAND hoặc Metamon State Land
  • Ký hiệu: chưa có thông tin
  • Tổng cung: 20.000
  • Token: chưa có thông tin

Mua ở đâu

Mua trên chợ Raca, mục Metamon USM LAND. Hoặc các chương trình stake, farm của Radio Caca

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: