Musk USM LAND – MML RACA là gì

Musk USM LAND là gì?

Musk USM LAND (MML) là NFT do Radio Caca phát hành. Được dùng để đổi ra đất bang Doge trên vũ trụ thực tế ảo The Universal Metaverse.

Musk USM LAND (MML_ là gì

Theo thông tin của RACA, bang Doge nằm ở ven biển. Nơi diễn ra nhiều hoạt động giải trí, được ví như Hawaii bên Mỹ.

Thông tin chung

Mua ở đâu

Mua trên chợ BakeryswapNFT theo hình thức đấu giá, fix giá.  Hoặc mua trên Marketplace của Raca.

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

 

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: