Đợt bán Mystery Box [2/30] ngày 18/11. Dự kiến đợt [3/30]

Bài viết được dịch từ bài The USM NFT Assets Distribution: Round 2 of 30 – Mystery Box Release is taking place on November 18. Đăng trên medium Radio Caca ngày 14/11/2021

kinh nghiệm giao dịch mua bán trên chợ raca

Cập nhật thông tin đợt bán Mystery Box 2/30

Vật phẩm trong Mystery Box (hay còn gọi là hộp mù – hộp bí ẩn): 10 Matrix Plus Box từ 2040 – 2049; 10.000 Kiss-up State Land; 10.000 Metamon N

  • Địa điểm: https://market.radiocaca.com/#/drops
  • Đồng tiền thanh toán: RACA
  • Giá bán lẻ: 400.000 RACA
  • Thời gian: 13-15h ngày 18/11/2021

Số dư tối thiểu trong ví là 500.000 RACA, đã bao gồm RACA để mua Mystery Box. Mỗi ví có thể mua tối đa 5 Hộp bí ẩn: mua 1 lần 5 hộp hoặc mua lần lượt từng hộp. Ví dụ: để mua 5 hộp bí ẩn, bạn cần có 2,1 triệu RACA trong ví.

Cập nhật thông tin đợt bán Mystery Box 3/30

Vật phẩm trong Mystery Box: 10.000 Kiss-up State Land; 10.000 Metamon N

Số dư tối thiểu trong ví là 500.000 RACA, đã bao gồm RACA để mua Mystery Box. Mỗi ví có thể mua tối đa 2 Hộp bí ẩn: mua 1 lần 2 hộp hoặc mua lần lượt từng hộp. Như vậy, để mua 1 hộp mù, bạn cần 500k RACA trong ví. Để mua 2 hộp cần có 900k RACA

Lưu ý

Việc phát hành có thể thay đổi nếu thị trường Crypto biến động mạnh trong những ngày tới 

Thu nhập từ 30 đợt bán Hộp Bí ẩn được dự đoán khoảng 250 tỷ RACA, được phân phối như sau:

  • Team: 15%
  • Tiếp thị và vận hành: 25%
  • Phần thưởng trong game, ưu đãi cho các đối tác phát triển USM: 50%
  • Dự phòng thanh khoản: 10%

10% dự phòng thanh khoản sẽ được sử dụng như sau: 5% mua lại RACA từ thị trường; 5% đổi lấy ETH. Tất cả sẽ được thêm vào nhóm thanh khoản RACA/ETH trên Uniswap. LP bị khóa trong 100 năm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng nhóm thanh khoản của mình để biến nó trở nên lớn hơn, ổn định hơn. Đó sẽ là một lợi thế trong thị trường Crypto. Giá RACA sẽ ít bị phụ thuộc vào sự biến động của BTC

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: