Mystery Box trên Element 20/12, New Harvard State và một số thông tin khác

Bài này được dịch từ bài Radio Caca USM Land Mystery Box Drops on Element. Đăng trên medium Radio Caca ngày 14/12/2021. Lưu ý cách gọi đất, đơn vị đất của Radio Caca rất không thống nhất, kiểu như làm tới đâu tính tới đó. Tạm hiểu như sau

 • Land hay Land lot là lô đất
 • Parcel Land hay Parcel là thửa đất. Lô lớn hơn thửa

Đợt bán Mystery Box trên Element ngày 20/12

 • Thời gian chính thức: 20:00 PM ngày 20/12
 • Địa điểm: Market Element BSC
 • Tổng số: 1000 Mystery Box chứa 1000 Land bang New Harvard. Trong đó: 990 Land N, 8 Land R, 1 Land SR và 1 Land SSR
 • Giá dự kiến: 1888 BUSD. Nếu thay đổi sẽ thông báo trước giờ bán 2 tiếng  

Thông tin Bang New Harvard

Tổng cung đất bang New Harvard là 33.333 Land bao gồm:

 • N – Land đất thường: 30.000
 • R – Land đất hiếm: 3.000
 • SR – Land đất siêu hiếm: 300
 • SSR – Land đất siêu siêu hiếm: 30
 • SSSR – Land đất siêu siêu siêu hiếm: 3

Landmark: Landmark 1,2,3, chi tiết thông báo sau. Chưa có định nghĩa cụ thể Landmark là gì, tạm hiểu là cột mốc hay điểm trung tâm của bang

Stake New Harvard State Land

Đất New Harvard mua trên element sẽ được tham gia chương trình Stake sau:

 • 5 Land N stake 1 năm nhận 01 Metamon N, 1000 token USM. Tối đa 200 suất stake
 • 15 Land N stake 6 tháng nhận một Metamon N, 1000 token USM. Tối đa 100 suất stake
 • 100 Land N stake 1 năm nhận 01 Kiss-up dog R, 20.000 token USM. Tối đa 10 suất stake
 • 10 Land R stake 1 năm nhận 01 Kiss-up dog R, 20.000 token USM. Tối đa 10 suất stake

Cập nhật nguồn cung đất trong USM

Có 1,000,100 (số liệu cũ là 1 triệu) lô đất tư nhân có thể mua bán và 1 triệu lô đất công không dùng để bán. Đơn vị: Parcel có thể tạm dịch là thửa đất có diện tích 20X20. Vùng trời và dưới lòng đất đang trong quá trình phát triển. Kế hoạch phân phối 1 triệu (dịch nguyên văn, ở trên và dưới đều ghi 1,000,100) đất tư nhân như sau:

 • 100 Land SSSR = 25×100=2500 Parcel
 • 1000 Land SSR = 8×1000=8000 Parcel
 • 10000 Land SR = 4×10000=40000 Parcel
 • 100000 Land R = 2×100000=200000 Parcel
 • 889000 Land N = 748800 Parcel=> Tức là 1 Land N chỉ gần bằng 1 Parcel. Cực vô lý

Đợt bán Mystery Box trên Element tiếp theo

Trước ghi 27/12, mới sửa thành dự kiến tổ chức vào tháng 01/2022 

Airdrop MPB cho chủ sở hữu New Harvard State Land

Sẽ có 01 MPB được airdrop cho 2000 chủ sở hữu New Harvard State Land – qua 2 đợt bán trên element. Thông tin cụ thể sẽ thông báo vào tháng 01/2022

Giai đoạn đầu của Hành tinh 3D

The 3D Planet ý nói là USM. USM là một hành tinh 3D mô tả sao hỏa. Giai đoạn alpha tạm dịch là giai đoạn đầu.

Trong 3 – 6 tháng đầu phát triển The 3D Planet, chúng tôi không sử dụng công nghệ Blockchain. Công nghệ Blockchain sẽ được bổ sung trong các giai đoạn sau. Điều này có nghĩa là không cần ví để kết nối với USM, cũng không cần gửi bất cứ NFT nào vào USM trong giai đoạn này. 

Việc đăng nhập vào USM không cần kết nối ví, nó giống như các trò chơi truyền thống. Điều này giúp dự án dễ tiếp cận với người mới. 

Đơn vị tiền tệ tạm thời trong giai đoạn này là u-Mars. Người dùng sẽ kiếm u-Mars qua việc giới thiệu người mới thông qua đường link giới thiệu của mình. 

Chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện, trò chơi trong hành tinh 3D để hỗ trợ người dùng giới thiệu đến bạn bè mình. Cộng đồng RACA có nửa triệu thành viên tại hơn 30 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Có khoảng 30000 đến 100000 thành viên trung thành luôn ủng hộ dự án. Thông qua sự giới thiệu và phát triển của cộng đồng, chúng tôi mong muốn có 1 triệu người chơi Metaverse một cách hoàn toàn tự nhiên vào cuối giai đoạn đầu của USM.

Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ xây dựng các tòa nhà trên những lô đất ngẫu nhiên. Chủ sở hữu sau này sẽ nhận được chúng như một phần quà airdrop. Việc này chỉ áp dụng với BMM, MML, KISS và bang New California. 

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: