Cách nạp Metamon, Potion, RACA vào Game

Sau khi đã biết mua Metamon, Potion và các NFT khác trên chợ RACA. Bước tiếp theo là rút/nạp Metamon, Potion, Diamond từ ví Metamask vào game. Ngoài ra, cần nạp token RACA để trả phí chơi game. Cách làm tương tự nhau và tương đối đơn giản. Tùy thời điểm và tình hình mạng BSC, thời gian nạp có thể là 1′ đến vài giờ.

Cách nạp Metamon, Potion từ ví Metamask vào game

Nạp Metamon

Nạp Potion

Các nạp RACA từ ví Metamask vào game (uRACA)

Cách nạp Yellow Diamond từ ví  Metamask vào game

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: