Dành cho NFT RACA mua trên chợ BinanceNFT

Bài viết được dịch từ bài Binance NFT Zone on radiocaca.com. Đăng trên medium Radio Caca ngày 30/10/2021.

Maye Musk Mystery Box phát hành trên BinanceNFT ngày 26/08/21. Có ký hiệu là BMBMUSK. Link địa chỉ: BMBMUSK trên Bscsan 

Metamon phát hành trên BinanceNFT ngày 14/10/21. Ký hiệu là BMBRACA. Link địa chỉ: BMBRACA trên Bscscan 

Theo thông tin từ Binance, bạn có thể rút 2 loại NFT này từ ngày 20/10/21. Khu vực dành cho các NFT RACA bán qua BinanceNFT sẽ xuất hiện trên radiocaca.com. Thời gian khoảng 06/11/21, với các chức năng chính như sau: 

Farming BMBMUSK

BMBMUSK còn gọi là Black Diamond Box NFT

  • 10 BMBMUSK/USM Land trong 12 tháng.
  • 5 BMBMUSK/USM Land trong 20 tháng.
  • 3 BMBMUSK/USM Land trong 36 tháng.

Chương trình farm này sẽ diễn ra đến ngày 31/10/22. Nếu rút BMBMUSK từ Binance về ví trước ngày đó, bạn có thể tham gia.

Claim BMBMUSK Rare Kiss-up Dog NFT

Claim BMBMUSK Rare Kiss-up Dog NFT, bạn sẽ nhận được: 01 Super Rare Kiss-up Dog, 01 Baby Kiss-up Dog và 1000 RACA. BMBMUSK Rare Kiss-up Dog NFT sẽ bị đốt sau khi claim

Claim BMBMUSK

Bạn có thể farm BMBMUSK rồi mới claim. Trong thời gian farm có thể rút, hủy bất cứ lúc nào. BMBMUSK claim sẽ nhận được: 01 Black Diamond, 01 Baby Kiss-up Dog và 1000 RACA. Sau khi claim, BMBMUSK sẽ bị đốt cháy. Do đó, claim rồi sẽ không farm được nữa

Claim BMBRACA Rare Metamon

BMBRACA Rare Metamon sẽ claim ra Metamon R. 100 người claim đầu tiên sẽ được tặng thêm 1000 RACA

Sau khi claim, BMBRACA Rare Metamon NFT sẽ bị đốt. Bạn có thể gửi Metamon R vào Game Metamon Island để chơi game

Claim BMBRACA Metamon Egg

BMBRACA Metamon Egg sẽ claim ra Egg Metamon. 

Sau khi claim, BMBRACA Metamon Egg NFT sẽ bị đốt. Bạn có thể gửi Egg vào game Metamon và mở nó trong đó. 

Claim BMBMUSK MPB Avatar 

  • Gửi BMBMUSK MPB Avatar tới ví BSC này: 0x5A160aC2d3A090d1a2a3aEE9b0a83A1251a4e3eC
  • Gửi transaction txhash tới email: mike@radiocaca.com
  • Chúng tôi sẽ gửi MPB đến ví của bạn

Claim BMBRACA Super Rare Metamon Avatar 

  • Gửi BMBRACA Super Rare Metamon Avatar đến ví BSC này: 0x2ff783343F1d9AACA6255446761D119f88333f5F
  • Gửi transaction txhash tới email: mike@radiocaca.com
  • Chúng tôi sẽ gửi Metamon SR đến ví của bạn
  • Phần thưởng thêm: bạn sẽ được tặng thêm 01 Metamon N giống hệt Avatar của bạn

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: