KVAC – Lưu ý về nơi sinh trên hộ chiếu, CT07, CT08 khi xin visa Hàn Quốc

Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc - KVAC

Trung tâm đăng ký visa Hàn Quốc (KVAC1) tại TP. Hồ Chí Minh thông báo một số lưu ý liên quan đến hồ sơ xin visa diện du lịch, bao gồm cả single và multiple. Cụ thể như sau:

Nơi sinh trên hộ chiếu

Nếu không có thông tin về nơi sinh trên hộ chiếu mới, sẽ không thể đăng ký xin visa Hàn Quốc. Vì vậy, nếu quý khách đang sử dụng hộ chiếu không có thông tin nơi sinh, vui lòng đến Cục quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện thủ tục cập nhật bị chú nơi sinh vào hộ chiếu.

Bị chú nơi sinh trên hộ chiếu

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam hiện nay đã có nơi sinh. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp làm lại hộ chiếu mẫu mới trong nửa cuối năm 2022 không có nơi sinh. Không những Hàn Quốc, hầu hết các nước Schengen đều không nhận hồ sơ hộ chiếu không cập nhật nơi sinh.

Thủ tục cập nhật nơi sinh vào phần bị chú phía sau hộ chiếu được thực hiện tại phòng/cục quản lý xuất nhập cảnh. Thời gian từ 2-3 tuần, thậm chí có thể lâu hơn. Theo bộ công an, người dân được miễn lệ phí khi cập nhật nơi sinh vào hộ chiếu.

Giấy xác nhận cư trú (CT07) 

CT07 đã thay thế sổ hộ khẩu. Vì vậy, hồ sơ bắt buộc phải có CT07, không nhận sổ hộ khẩu.

Chấp nhận bản CT07 online và bản cấp trực tiếp. Lưu ý thông tin ở mục số 7 cần đầy đủ. Trường hợp bản cấp online, cần giữ lại file PDF gốc cho đến ngày nhận kết quả. Nếu cần thiết, Lãnh sự quán có thể yêu cầu bổ sung.

Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (CT08) 

Giấy thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (CT08) chỉ chấp nhận bản cấp online, không chấp nhận bản cấp trực tiếp. Website đăng ký CT08 online: dichvucong.gov.vn

Picture of Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: