Potion NFT RACA là gì?

Potion là gì?

Potion (MMP) là NFT do Radio Caca phát hành. Được sử dụng để tăng level cho Metamon Normal. Anh em thường gọi Potion là lọ thuốc tăng level.

potion là gì

Potion có thể mua trên chợ RACA, chợ Metamon, đập trứng hoặc farm. DEV công bố sắp tới Potion không phải NFT mà chỉ là một vật phẩm trong game

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS – RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca.

Các loại Potion

Theo dự tính ban đầu, Potion sẽ có 5 loại là: Potion lên level cho MNM, Courage Potion, Grimace Potion, Body Potion, Stealth Potion. Tuy nhiên, sau vài lần cập nhật, DEV không nhắc tới vấn đề này nữa.

Trong buổi AMA ngày 16/12/21, Sam – Global RACA chia sẻ: có thể trong tương lai sẽ có Potion EXP. Tuy nhiên, thông tin vẫn còn rất mơ hồ.

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Tag:
Bài viết liên quan: