Roadmap Radio Caca Q2/2021 đến 2022

Bài này được dịch từ bài: Milestones and Roadmaps (Q2-Q4 2021, 2022). Đăng trên medium Radio Caca ngày 25/10/2021

The Universal Metaverse

Mốc thời gian và thành tựu

Quý 2 năm 2021

 • Triển khai RACA V1 – 16/5
 • Phiên bản đầu tiên của trang web ra mắt và hoạt động – 18/5
 • Listing trên Mexc.com – 20/5
 • “The Dancing Koda” NFT drop trên BAKE – 26/5
 • Quản lý độc quyền “Maye Musk Koda”, Mystery Box hay còn gọi là MPB – 6/2021
 • “Diamonds are forever” NFT drop trên BAKE – 18/6

Quý 3 năm 2021

 • Bán 1000 MPB NFT: 500 Bán 1/7, 500 Bán 3/7 trên Bake. Doanh thu 5,5 tỷ RACA.
 • Phiên bản thứ 2 của website ra mắt vào tháng 7
 • Thông báo về token RACA V2 –  tháng 7
 • Bán 10.000 BMM trên BAKE. Doanh thu 450 BNB – 4/8
 • AMA về chủ đề Metaverse với CZ & Maye Musk – 17/8
 • Triển khai token RACA V2 – 18/8
 • Triển khai swap RACA V1 sang V2 – 18/8
 • RACA V2: LP farming BNB /RACA LP – 19/8
 • Có 10.000 người theo dõi trên Twitter – 19/8
 • Listing CoinGecko – 20/8
 • Listing CoinMarketCap – 21/8
 • Bán 10.000 MML trên BakerySwap. Doanh thu 8000 BNB – 26/8
 • Đốt 56,5 tỷ RACA trong 5 lần – 9/21
 • Ra mắt Marketplace RACA – 10/9
 • Bán 10.000 Metamon N, 2.000 Yellow Diamond. Đốt toàn bộ RACA thu được – 9/21
 • Ra mắt 38 farming pools  – 12/9
 • Game Metamon Island bản Beta – 30/9

Roadmap thời gian tới

Lộ trình Metamon

 • Metamon beta 2.0 – 12/10
 • Metamon chính thức 1.0 – 28/10
 • Ra mắt play-to-earn, egg, Mystery box – 28/10
 • Thêm các tính năng bổ sung – tháng 11/21

Lộ trình Marketplace 

 • Marketplace Beta – 12/10
 • Marketplace chính thức 1.0 – 28/10
 • Thêm chức năng chuyển hàng loạt NFT – tháng 11/21
 • Mystery box – tháng 11/21
 • Introduce pricing và auction mode thanh toán bằng RACA – tháng 12/21
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng – tháng 12/21
 • Đưa Marketplace vào Universal Metaverse – tháng 3/22

Lộ trình Universal Metaverse (USM)

 • Beta Universal Metaverse trên BSC – 12/21
 • Bản cập nhật hàng tháng: nhiều công cụ, phong cảnh có thể xem trên hành tinh 3D.
 • VR 3D được xây dựng hoàn chỉnh trên USM Chain – cuối năm 2022

Lộ trình USMchain

 • LightPaper – 12/21
 • Bắt đầu phát triển USMchain – 12/21
 • USMchain Beta – 03/21
 • USMChain Main net – 06/22

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: