Stake RACA và Cross Chain RACA sang OEC, ETH

Bài này được dịch từ bài RACA Staking Program – Cross Chain to OEC and ETH – Dec 6. Đăng trên medium Radio Caca ngày 06/12/2021

Chương trình stake Raca mới và Chương trình Cross chain RACA từ mạng BSC sang OEC và mạng ETH

Stake RACA lấy MPB

  • Phương án 1: Stake 360 triệu RACA/01 MPB trong 30 ngày. Tối đa 15 suất tham gia. Chỉ dành cho các nhà đầu tư đăng ký tham gia Cross Chain trước 09:00 ngày 07/12. Chúng tôi sẽ trao đổi cách stake với nhà đầu tư qua email
  • Phương án 2: Stake 100 triệu RACA/01 MPB trong 360 ngày. Tối đa 1000 suất tham gia. Cách stake sẽ có trên website sau 21 giờ ngày 08/12

Chương trình này chỉ hỗ trợ RACA trên OEC (oRACA) và RACA trên ETH (eRACA). Không hỗ trợ RACA trên BSC (bRACA). Phương thức FCFS tức là ai đến trước sẽ được phục vụ trước

Stake RACA lấy Land

New California N Land là gì

Stake 2 triệu RACA/01 New California Land trong 90 ngày. Tối đa 20000 suất tham gia. Cách stake sẽ có trên website sau 21 giờ ngày 08/12. Chương trình này chỉ hỗ trợ bRACA. Sau 90 ngày, nhiều phần thưởng stake hơn sẽ được công bố.

Cross chain RACA từ mạng BSC sang ETH và OEC

Sự kiện bắt đầu ngay lập tức. Thời gian kết thúc sẽ được thông báo sau

bRACA cross chain sang mạng OEC: tối thiểu 110 triệu RACA

  1. Gửi bRACA đến ví BSC: 0x0F2de32045925C217428b44052516Dc9364ec456
  2. Gửi transaction hash (Tx han) kèm theo yêu cầu cross chain đến mạng OEC tới email mike@radiocaca.com 
  3. bRACA sẽ được đốt cháy và lượng oRACA tương ứng sẽ được đúc. Sau đó chuyển vào ví của bạn trên mạng OEC 

Để tránh scam, chúng tôi chỉ gửi oRACA đến địa chỉ ví giống với địa chỉ ví gửi bRACA. Toàn bộ quá trình sẽ được xử lý thủ công. Thời gian thực hiện từ 24 – 36 giờ. Số tiền cross chain tối thiểu là 110 triệu RACA. Nếu bạn gửi số tiền dưới 110 triệu RACA, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn tiền

bRACA cross chain sang mạng ETH: tối thiểu 110 triệu RACA

  1. Gửi bRACA đến ví BSC: 0x0F2de32045925C217428b44052516Dc9364ec456
  2. Gửi transaction hash (Tx han) kèm theo yêu cầu cross chain đến mạng ETH tới email mike@radiocaca.com 
  3. bRACA sẽ được đốt cháy và lượng eRACA tương ứng sẽ được đúc. Sau đó chuyển vào ví của bạn trên mạng ETH

Để tránh scam, chúng tôi chỉ gửi eRACA đến địa chỉ ví giống với địa chỉ ví gửi bRACA. Toàn bộ quá trình sẽ được xử lý thủ công. Thời gian thực hiện từ 24 – 36 giờ. Số tiền cross chain tối thiểu 110 triệu RACA. Nếu bạn gửi số tiền dưới 110 triệu RACA, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc hoàn tiền.

_________

Xem các thông tin về giá cả thị trường NFT tại: ANALYSIS RACA. Bảng tính liên tục cập nhật các thông tin, chính sách, sự kiện mới về Radio Caca

Tuyển thành viên skin in the game Radio Caca nghiêm túc, hết mình. Tuyển thành viên cho đội nghiên cứu CRYPTO: đam mê, tâm huyết, ham học hỏi. Mọi thông tin vui lòng liên hệ email: minhna@bankervn.com

Minh Ngo
Minh Ngo
Co-Founder & CEO at Bankervn
Share:
Chuyên mục:
Bài viết liên quan: