Tỉnh Bình Phước có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bản đồ các huyện Bình Phước mới nhất

Bình Phước có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 03 Thị xã, 07 Huyện Bình Phước là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, giáp với Campuchia và Tây Nguyên. Tỉnh có tổng diện tích là 6.877,00 km², xếp thứ 16 toàn quốc. Dân số khoảng 994.679 người, xếp thứ 43 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 11 quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 03 thị xã … Đọc thêm