Tổng lãnh sự quán Bờ Biển Ngà tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Bờ Biển Ngà TP.HCM

Tại Việt Nam, Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire) chỉ có duy nhất một cơ quan ngoại giao là Lãnh sự danh sự tại TP.HCM. Đây là nơi tiếp nhận và xét duyệt các loại visa thị thực, hợp thức hóa giấy tờ và cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Bờ Biển Ngà, Việt Nam và người nước ngoài. “Việt Nam và Bờ Biển Ngà thiết lập quan hệ ngoại giao năm … Đọc thêm