Campuchia

Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố HCM

Tổng lãnh sự quán Campuchia tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chung Tên chính thức: Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia Tên tiếng Anh: Consulate General of the Kingdom of Cambodia Điện thoại: 02838292751 – Fax: 0283822 2773 Email: camcg.hcm@mfaic.gov.kh Thời gian làm việc: sáng 7:30 – 11:30, chiều 14:00 – 17:00 Ngày