Chile

Một buổi hội thảo tại lãnh sự Chile

Tổng lãnh sự quán Chile tại TP Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, Cộng Hòa Chile có 2 cơ quan ngoại giao là Đại sứ quán tại Hà Nội và Tổng lãnh sự danh dự tại TP.Hồ Chí Minh. Đây là hai đầu mối kết nối giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị giữa hai