Danh sách 8 Quận Huyện của Thành phố Đà Nẵng

Bản đồ các quận huyện của Đà Nẵng

Đà Nẵng có bao nhiêu quận huyện 0 06 quận, 02 Huyện Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương lớn thứ ba của Việt Nam, cửa ngõ phía Bắc của vùng Nam Trung Bộ. Với tổng diện tích là 1.284,90 km², xếp thứ 59 toàn quốc. Dân số 1.134.310 người, xếp thứ 39 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 08 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm … Đọc thêm