Thông báo thay đổi chính sách visa Đài Loan của VPKT&VH Đài Bắc ngày 01/08/2018

Lãnh sự quán Đài Loan

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam vừa phát đi thông báo một số điều chỉnh về dạng miễn visa với người Việt Nam. Thông báo này cũng loại trừ đối tượng có “visa Quan Hồng” ra khỏi danh sách được miễn visa Đài Loan. Điều kiện miễn visa Đài Loan áp dụng từ ngày 01/08/18 Công dân Việt Nam có thẻ cư trú vĩnh viễn, thẻ cư trú hoặc … Đọc thêm