Đăk Nông

Các huyện thuộc tỉnh đăk nông - đăk nông có bao nhiêu huyện

Danh sách các huyện Đăk Nông

ĐẮK NÔNG CÓ BAO NHIÊU HUYỆN 0 7 huyện, 1 thành phố Đăk Nông là tỉnh có mật độ dân số thấp nhất cả nước chỉ 96 người/km². Với có diện tích tự nhiên là 650.927 ha, tổng dân số 625.822 người. Về mặt hành chính, tỉnh

cac loai dat dak nong

Địa hình, thổ nhưỡng và các loại đất Đắk Nông

Ngày 01/01/2004, Tỉnh Đăk Nông được tách ra từ tỉnh Đăk Lăk. Trở thành cửa ngõ phía Tây Nam của Tây Nguyên. Tây Nguyên từ đó bao gồm 5 tỉnh: Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Kon Tum. Giới thiệu tỉnh Đăk Nông