Tỉnh Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bản đồ các huyện Vĩnh Phúc mới nhất

Vĩnh Phúc có bao nhiêu huyện 0 02 Thành phố và 07 Huyện Vĩnh Phúc là một tỉnh cửa ngõ phía tây bắc của Đồng Bằng Sông Hồng. Tỉnh có tổng diện tích là 1.235,20 km², xếp thứ 60 toàn quốc. Dân số khoảng 1.151.154 người, xếp thứ 37 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh Vĩnh Phúc được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố và 07 … Đọc thêm

Danh sách 6 tỉnh Bắc Trung Bộ mới nhất 2024

Bản đồ các tỉnh Bắc Trung Bộ mới nhất

Bắc Trung Bộ có bao nhiêu tỉnh thành 0 00 Thành phố và 06 tỉnh Bắc Trung Bộ là vùng phía Bắc thuộc miền Trung Việt Nam. Trải dài từ Đèo Hải Vân ra đến Thanh Hóa. Với tổng diện tích 51.452,40 km2 chiếm 15,5% diện tích đất nước, xếp thứ 2/8 vùng. Dân số là 10.913.210 người, chiếm 11,34% dân số cả nước, xếp hạng 4/8 vùng. Danh sách các tỉnh Bắc Trung Bộ Vùng … Đọc thêm

Tỉnh Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Danh sách các huyện của tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 02 Thị xã, 10 Huyện Hà Tĩnh là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Quảng Bình, Biển Đông, Nghệ An, có đường biên giới với hai tỉnh Borikhamxay và Khammouan của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 5.990,70 km², xếp thứ 23 toàn quốc. Dân số 1.288.866 người, xếp thứ 25 toàn quốc. Về mặt hành chính, … Đọc thêm

Tỉnh Nghệ An có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bản đồ các huyện Nghệ An mới nhất

Nghệ An có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 03 Thị xã và 17 Huyện Nghệ An là một tỉnh phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Hà Tĩnh, Biển Đông, Thanh Hóa, có biên giới với tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Borikhamxay của Lào. Tổng diện tích của Nghệ An là 16.493,70 km², rộng lớn nhất Việt Nam. Dân số khoảng 3.327.791 người, xếp thứ 4 toàn quốc. … Đọc thêm

Tỉnh Quảng Bình có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bản đồ các huyện Quảng Bình mới nhất

Quảng Bình có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 01 Thị xã và 06 Huyện Quảng Bình là tỉnh trung tâm của Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Hà Tĩnh, Biển Đông, Quảng Trị, có biên giới với Khammuane và Savannakhet của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 8.065,30 km², xếp thứ 12 toàn quốc. Dân số khoảng 895.430 người, xếp thứ 46 toàn quốc. Về mặt hành chính, Quảng Bình … Đọc thêm

Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Danh sách các huyện của tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 01 Thị xã và 08 Huyện Quảng Trị là tỉnh phía nam của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Giáp Thừa Thiên Huế, Biển Đông, Quảng Bình và có biên giới với tỉnh Savannakhet của Lào. Tỉnh có tổng diện tích là 4.739,80 km², xếp thứ 32 toàn quốc. Dân số vào khoảng 632.375 người, xếp thứ 56 toàn quốc. Về mặt hành … Đọc thêm

Tỉnh Thanh Hoá có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Danh sách các huyện của tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hoá có bao nhiêu huyện 0 02 Thành phố, 02 Thị xã và 23 Huyện Thanh Hoá là cửa ngõ phía Bắc của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 11.114,70 km², xếp thứ 5 toàn quốc. Dân số 3.640.128 người, xếp thứ 3 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 27 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, … Đọc thêm

Huế có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Danh sách các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 02 Thị xã và 06 Huyện Cố đô Huế là cửa ngõ phía Nam của vùng Bắc Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 5.048,20 km², xếp thứ 29 toàn quốc. Dân số 1.128.620 người, xếp thứ 40 toàn quốc. Về mặt hành chính, Thừa Thiên Huế được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao … Đọc thêm

Danh sách 8 tỉnh thành Nam Trung Bộ mới nhất 2023

Danh sách các tỉnh vùng Nam Trung Bộ

Nam Trung Bộ có bao nhiêu tỉnh thành 0 01 Thành phố và 7 tỉnh Nam Trung Bộ còn được gọi là vùng duyên hải Nam Trung Bộ nằm ở phía nam của Miền Trung Việt Nam. Vùng này tổng diện tích 44.390,30 km2 chiếm 13,38% diện tích đất nước, xếp thứ 5/8 vùng. Dân số là 9.274.083 người, chiếm 9,64% dân số cả nước, xếp hạng 5/8 vùng. Danh sách các tỉnh Nam Trung Bộ Vùng … Đọc thêm

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bản đồ các huyện Quảng Ngãi mới nhất

Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 01 Thị xã và 11 Huyện Quảng Ngãi là tỉnh rộng thứ ba của vùng Nam Trung Bộ, miền Trung, Việt Nam. Tỉnh có tổng diện tích là 5.135,20 km², xếp thứ 28 toàn quốc. Dân số 1.231.697 người, xếp thứ 31 toàn quốc. Về mặt hành chính, Quảng Ngãi được chia thành 13 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, … Đọc thêm

Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bản đồ các huyện Quảng Nam mới nhất

Quảng Nam có bao nhiêu huyện 0 02 Thành phố, 01 Thị xã, 15 Huyện Quảng Nam là tỉnh rộng nhất, đông dân nhất của vùng Nam Trung Bộ. Tỉnh có diện tích là 10.574,70 km², xếp thứ 6 toàn quốc. Dân số 1.495.812 người, xếp thứ 19 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh Quảng Nam được chia thành 18 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị … Đọc thêm

Tỉnh Phú Yên có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bản đồ các huyện Phú Yên mới nhất

Phú Yên có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 02 Thị xã, 06 Huyện Phú Yên là một tỉnh trung tâm của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Với tổng diện tích là 5.023,40 km², xếp thứ 30 toàn quốc. Dân số 872.964 người, xếp thứ 47 toàn quốc. Về mặt hành chính, Tỉnh được chia thành 09 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố, 02 thị … Đọc thêm