Dominica

Tổng lãnh sự quán Dominica tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Dominica tại TP Hồ Chí Minh

Tổng Lãnh sự quán Dominica tại TP.HCM là đại diện ngoại giao của Cộng đồng thịnh vượng Dominica tại Việt Nam. Cơ quan này cũng là nơi giải quyết các thủ tục lãnh sự và thị thực của công dân Dominica và Việt Nam. Thông