El Salvador

Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP Hồ Chí Minh

El Salvador là một quốc gia ở Trung Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 16/1/2010. Cơ quan ngoại giao của El Salvador tại Việt Nam hiện nay là văn phòng Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP.Hồ