Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP.HCM

El Salvador là một quốc gia ở Trung Mỹ đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ ngày 16/1/2010. Cơ quan ngoại giao của El Salvador tại Việt Nam hiện nay là văn phòng Tổng lãnh sự quán El Salvador tại TP.Hồ Chí Minh và không có đại sứ quán tại Hà Nội Thông tin chung Tên chính thức:  Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại TP.Hồ Chí Minh Tên tiếng … Đọc thêm