Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất 2019

Mẫu tờ khai đăng ký giấy khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất tính đến ngày 26/08/19 là theo quy định của: Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015. Dùng trong việc đăng ký khai sinh cho con.  Tham khảo: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con Mẫu tờ khai đăng ký làm giấy khai sinh Bản nguyên mẫu đính kèm Nghị định số 123/2015/NĐ-CP: tải về … Đọc thêm

Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con cập nhật 2019

Bản mẫu giấy khai sinh mới nhất

Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con thật ra cực kỳ đơn giản. Nhưng các bài hướng dẫn trên mạng lại copy văn bản pháp luật và viết theo ngôn ngữ hack não nên dài dòng khó hiểu. Mình xin mạn phép tóm lược lại ngắn gọn như sau. Bài viết tham khảo Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Nghị định … Đọc thêm