Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con cập nhật mới nhất

Bản mẫu giấy khai sinh mới nhất

Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho con thật ra cực kỳ đơn giản. Dịch vụ visa Bankervn xin chia sẻ hướng dẫn làm thủ tục ngắn gọn nhưng cực kỳ chi tiết. Bài viết tham khảo Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình và Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký làm giấy khai sinh cho bé Một số quy định cần biết Thời hạn đăng ký khai sinh cho con: … Đọc thêm

Bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh

Mẫu dịch sang tiếng anh giấy khai sinh Form TP/HT–2010-KS1

Từ trước 1975 đến nay, Nhà nước ban hành rất nhiều biểu mẫu giấy khai sinh như: Form TP/HT, TP/HT-1999-A, Form TP/HT-2010-KS.1… Tương ứng với đó là các bản dịch thuật khác nhau. Ở nội dung bài này, chúng tôi xin chia sẻ một số bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh phổ biến nhất. Dùng để nộp hồ sơ xin visa, xin giấy nhập học hoặc làm các thủ tục pháp lý với cơ quan nước … Đọc thêm

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất 2019

Mẫu tờ khai đăng ký giấy khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký khai sinh mới nhất tính đến ngày 26/08/19 là theo quy định của: Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014; Nghị định số: 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015. Dùng trong việc đăng ký khai sinh cho con.  Tham khảo: Thủ tục đăng ký giấy khai sinh cho con Mẫu tờ khai đăng ký làm giấy khai sinh Bản nguyên mẫu đính kèm Nghị định số 123/2015/NĐ-CP: tải về … Đọc thêm