Bản mẫu dịch giấy khen Trung học Phổ thông tiếng Anh

Bản dịch giấy khen THPT sang tiếng anh

Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch giấy khen Trung học Phổ thông sang tiếng Anh. Thông thường được sử dụng khi làm thủ tục xin du học, học bổng các nước phát triển. Mẫu dịch thuật giấy khen THPT Giấy khen THPT  tiếng anh là gì? Giấy khen THPT dịch sang tiếng Anh là CERTIFICATE of merit  – the PRINCIPAL OF HIGH SCHOOL Tải mẫu Download: tải về Mẫu biểu được tải lên Google … Đọc thêm