Hộ chiếu trẻ em

quy định chụp ảnh làm hộ chiếu passport

Quy định chụp ảnh làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO

Khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu, hình ảnh trong hồ sơ của bạn phải được chụp theo tiêu chuẩn ICAO. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho hộ chiếu ngoại giao, công vụ và phổ thông, theo công văn số 696/BNG-LS của