Iceland

Tổng lãnh sự quán Iceland tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Iceland tại TP Hồ Chí Minh

Lãnh sự danh dự Ai-xơ-len tại TP.HCM là cơ quan ngoại giao duy nhất của Iceland tại khu vực phía Nam. Cơ quan này có quy mô nhỏ với rất ít nhiệm vụ và chức năng. Chủ yếu nghiên cứu việc phát triển mối quan hệ giữa