Hướng dẫn điền đơn xin visa New Zealand 2018

hướng dẫn điền đơn xin visa New Zealand

Cũng giống như Úc, đơn xin visa New Zealand (INZ1017) dài 16 trang và tất cả là tiếng Anh. Nhưng khác ở chỗ, nếu bạn chỉ đi du lịch hoặc thăm thân trong ngắn hạn, thì số thông tin phải khai ít hơn rất nhiều. Sau đây, Bankervn xin hướng dẫn chi tiết cách điền đơn xin cấp visa New Zealand Hướng dẫn điền đơn xin cấp visa New Zealand Mẫu đơn xin visa New Zealand … Đọc thêm