Tỉnh Kon Tum có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Bản đồ các huyện Kon Tum mới nhất

Kon Tum có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 09 Huyện Kon Tum là cửa ngõ phía bắc của Tây Nguyên. Tỉnh có tổng diện tích là 9.674,20 km², xếp thứ 8 toàn quốc. Dân số là 540.341 người, xếp thứ 60 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 10 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 09 huyện. Danh sách các huyện của tỉnh … Đọc thêm