Kuwait

Tổng lãnh sự quán Kuwait tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Kuwait tại TP Hồ Chí Minh

Kuwait (Cô Oét) là quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Đây cũng là quốc gia đầu tiên ở khu vực này thành lập Đại sứ quán ở Hà Nội và Tổng lãnh sự tại TP.HCM. Dưới