Lào

Lãnh sự Lào nhìn từ trên cao

Tổng lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh

Công dân Việt Nam được miễn visa Lào khi đến Lào du lịch hoặc công tác dưới 30 ngày. Nếu quá thời gian trên thì bạn phải xin visa. Bạn có thể đến các cơ quan ngoại giao của Lào tại Việt Nam để làm