Tỉnh Long An có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Danh sách các huyện của tỉnh Long An

Long An có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 01 Thị xã, 13 Huyện Long An là một trong những tỉnh cửa ngõ của các tỉnh Miền Tây. Với tổng diện tích là 4.490,20 km², xếp thứ 34 toàn quốc. Dân số 1.688.547 người, xếp thứ 16 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 15 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và … Đọc thêm