Bản mẫu dịch Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sang tiếng Anh

Bản Mẫu dịch thuật lý lịch tư pháp số 02 sang tiếng anh

Bankervn xin chia sẻ bản mẫu dịch phiếu lý lịch tư pháp số 02 sang tiếng Anh. Thông thường được sử dụng khi làm thủ tục định cư hoặc xin visa cư trú dài hạn tại nước ngoài. Có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp là LLTP số 1 và số 2. Khi làm thủ tục với cơ quan nước ngoài bạn chỉ cần quan tâm đến LLTP số 02. Mẫu dịch thuật lý … Đọc thêm