Tổng lãnh sự quán Myanmar tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Myanmar tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết Tổng Lãnh sự quán Myanmar là đại diện chính thức của Chính phủ Myanmar tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có nhiệm vụ chủ yếu là thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế, văn hóa và chính trị giữa hai quốc gia. Tên chính thức: Lãnh Sự Quán Danh Dự Miến Điện tại TP.HCM Tên tiếng Anh: Honorary Consulate of Myanmar in Ho Chi Minh City Người đứng đầu: Bà … Đọc thêm