Tỉnh Ninh Thuận có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2023

Danh sách các huyện của tỉnh Ninh Thuận

Ninh Thuận có bao nhiêu huyện 0 01 Thành phố, 06 Huyện Ninh Thuận là một tỉnh phía Nam của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Với tổng diện tích là 3.355,30 km², xếp thứ 42 toàn quốc. Dân số 590.467 người, xếp thứ 59 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh được chia thành 07 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 01 thành phố và 06 huyện. Danh sách … Đọc thêm