Tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu huyện, xã, thành phố 2024

Bản đồ các huyện Quảng Nam mới nhất

Quảng Nam có bao nhiêu huyện 0 02 Thành phố, 01 Thị xã, 15 Huyện Quảng Nam là tỉnh rộng nhất, đông dân nhất của vùng Nam Trung Bộ. Tỉnh có diện tích là 10.574,70 km², xếp thứ 6 toàn quốc. Dân số 1.495.812 người, xếp thứ 19 toàn quốc. Về mặt hành chính, tỉnh Quảng Nam được chia thành 18 đơn vị cấp quận huyện, trong đó bao gồm 02 thành phố, 01 thị … Đọc thêm