Tổng lãnh sự quán Romania tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Romania tại TP Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết Tổng Lãnh sự quán Romania (Rumani) là cơ quan đại diện chính thức của Chính phủ Romania tại TP.HCM. Có trách nhiệm thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa hai quốc gia. Tên chính thức: Lãnh Sự Quán Danh Dự Rumani tại TP.Hồ Chí Minh Tên tiếng Anh: Honorary Consulate of Romania in Ho Chi Minh city Người đứng đầu: Bà Lê Thị … Đọc thêm