SEO

Hướng dẫn từ chối backlink với Google Webmaster

Cách từ chối liên kết với Google Webmaster

Hướng dẫn từ chối backlink với Google Webmaster Disavow links hay còn gọi là từ chối liên kết là một công cụ trong Google Webmaster. Nó giúp các Webmaster từ chối liên kết hay backlink xấu hoặc ý đồ xấu Bankervn phát triển theo hướng