Tổng lãnh sự quán Serbia tại TP Hồ Chí Minh

Tổng lãnh sự quán Serbia tại TP Hồ Chí Minh

Tại Việt Nam, Serbia chỉ đăng ký duy nhất Lãnh sự Danh dự tại TP.HCM mà không có Đại sứ quán tại Hà Nội. Đại sứ quán kiêm nhiệm Việt Nam của Serbia là tại Indonesia. Thông tin đăng ký với UBND TP.HCM Tên chính thức:  Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng hòa Serbia tại TP.HCM Tên tiếng Anh: Honorary Consulate of Serbia in Ho Chi Minh City Người đứng đầu: Ông Dragan Mladenovic Điện … Đọc thêm