Tanzania

Kinh nghiệm du lịch Kenya tự túc từ A-Z

Kinh nghiệm du lịch Kenya tự túc từ A-Z

Những đàn động vật hoang dã lên đến hàng triệu con trong các chương trình thế giới động vật là hình ảnh quen thuộc về Châu Phi. Và hầu hết hình ảnh đó là ở Kenya. Đất nước Đông Phi này đã trở thành điểm