Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh? Danh sách các tỉnh Tây Nguyên

Bản đồ các tỉnh Tây Nguyên

Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh 0 0 Thành phố và 05 Tỉnh Tây Nguyên cùng với Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là ba vùng thuộc Miền Trung Việt Nam. Với diện tích lên tới 54.508 km2, Tây Nguyên là vùng rộng nhất trong 8 vùng của nước ta. Tuy nhiên, dân số ở đây là 5.842.584 người, chỉ xếp thứ 7/8. Về mặt hành chính, Tây Nguyên được chia làm 05 tỉnh … Đọc thêm