Danh sách tên, tên viết tắt các quốc gia trên thế giới bằng tiếng Anh

Tên tất cả các quốc gia trên thế giới bằng Tiếng Anh

Bankervn xin liệt kê danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới bằng tiếng Anh, Tiếng Việt. Kèm theo đó là tên viết tắt 2 chữ cái, tên viết tắt 3 chữ cái và mã vùng điện thoại. Tên viết tắt do tổ chức ISO quy định và được Liên Hợp Quốc sử dụng. Tên tất cả các quốc gia trên thế giới bằng Tiếng Anh STT Tên quốc gia tiếng Anh … Đọc thêm