Thái Lan

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh

Công dân Việt Nam nếu muốn lưu trú tại Thái Lan trên 30 ngày thì phải xin visa. Bạn có thể đến Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TP.HCM để làm thủ tục này. Đây cũng là nơi giải quyết các thủ tục lãnh