Tình trạng kết hôn

mẫu giấy quyết định công nhận thuận tình ly hôn tiếng Anh

Bản mẫu dịch quyết định ly hôn sang tiếng Anh

Khi làm thủ tục với cơ quan nước ngoài, rất nhiều trường hợp yêu cầu dịch giấy tờ chứng nhận tình trạng hôn nhân sang tiếng Anh. Giấy tờ chứng nhận tình trạng hôn nhân có 3 loại: giấy xác nhận độc thân; giấy đăng