Bị từ chối visa Pháp có nên khiếu nại hay làm gì khác không

Bị từ chối visa Pháp có nên kháng nghị hay làm gì không

Bị từ chối khi xin Visa Pháp là một trải nghiệm không mấy vui vẻ của bất cứ đương đơn nào. Tuy nhiên, bạn vẫn có 2 lựa chọn, đó là làm đơn khiếu nại hoặc nộp hồ sơ mới. Dù chọn cái nào thì bạn vẫn nên tham khảo những điều cần làm và không nên làm khi bị từ chối visa Pháp dưới đây. Nên làm gì khi hồ sơ xin visa Pháp bị … Đọc thêm